Prawa autorskie.

Firma Agaton Studio oświadcza, że materiały publikowane na niniejszej witrynie stanowią: jej własność, własność podmiotów współpracujących lub podmiotów, które wyraziły zgodę na publikację. Zdecydowanie zabronione jest kopiowanie, powielanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób grafik, zdjęć, tekstów, znaków graficznych i innych dóbr zamieszczonych na niniejszej stronie. Ponadto zabrania się wykorzystywania opisanych wartości w myśl rozumienia licencji CC - Creative Commons. Pomimo przedsiębranych środków ostrożności nie wykluczonym jest, że na niniejszej stronie zostały zamieszczone materiały wkraczające w ochronę dóbr wartości intelektualnej. W przypadku ustalenia takich dóbr administracja strony prosi o kontakt mailowy na adres biuro@widi.pl Materiały takie zostaną natychmiast usunięte.

 

Przy opracowaniu powyższej informacji korzystano z obowiązującej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Ustawy:

 

USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH z dnia 4 lutego 1994 r.

z późniejszymi zmianami:

2002-11-10 Dz.U.2001.128.1402 art. 14 Dz.U.2002.126.1068 art. 11 2003-01-01 Dz.U.2002.197.1662 art. 1 Dz.U.2002.197.1662 art. 3, art. 1